Liên hệ

    CTY TNHH THIẾT BỊ NGỌC NGÂN

    + 239 Đỗ Văn Thanh,P.Thanh Bình,TP.Hải Dương

    + MST : 0801255345

    + Phone : 02203558256

    + thuyhuong@thietbingocngan.com